Relaterade länkar

Inspiration - allmänt om entreprenader:

bra översikt om entreprenad och köp av entreprenad (effso.se)

inköp och inköpsideér - lättläst och initierad blog om industriellt inköp

Aff - Avtal för fastighetsförvaltning - ett "avtalspaket", motsv. APSE för fastighetsförvaltningsentreprenader

 

Andra Allmänna Bestämmelser:

NS 8432 Alminnelige kontraktsbestemmelser for skogsdrift - Norska Allmänna Bestämmelser för avverkning

AB 04 - Allmänna Bestämmelser Utförandeentreprenad - bygg

ABT 06 - Allmänna Bestämmelser Totalentreprenad - bygg

ABFF 04 - Allmänna Bestämmelser Fastighetsförvaltning

ABK 06 - Allmänna Bestämmelser Konsultuppdrag

Avtal90 vers. 2004 - Allmänna Bestämmelser för mjukvaruinstallation

 

Allmänna Bestämmelser om produkthandel:

Maskin 03 - Allmänna Bestämmelser vid köp av bygg- och anläggningsmaskiner

 

Andra standardskrifter (leveransvillkor):

Alltrans2007

 

Entreprenad på engelska:

sammanställning engelska entreprenadtermer

engelskt affärslexikon

FIDIC - Internationella entreprenadkontrakt

 

Examensarbeten:

Ansvar i Skogen - en jämförelse mellan skadeståndsansvaret enligt dispositiv rätt och enligt standardavtalet ABSE 09.

Utveckling av outsourcing av skogsentreprenad - Kartläggning, framgångsfaktorer och förbättringsförslag